อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง และพิพิธภัณฑ์ “พ่อขุนผาเมือง”

11 ต.ค. 2564      363 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมารู้จักและกราบสักการะขอพรจากพ่อขุนผาเมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

        ในช่วงฤดูฝน เพชรบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เรียกได้ว่ามีทะเลหมอกที่สวยงามและเป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง แต่นอกจากทะเลหมอกแล้ว ดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ หากใครมาเยือนเพชรบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้มากราบสักการะวีรกษัตริย์ที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็เหมือนยังมาไม่ถึง นั้นคือ พ่อขุนผาเมือง ที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ไว้อยู่บริเวณอำเภอหล่มสัก ท่านเป็นอีกหนึ่งวีรกษัตริย์ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ได้รับการยกย่องและได้รับความเคารพเป็นอย่างมาก หากใครคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ที่จังหวัดนครราชสีมา พ่อขุนผาเมืองก็มีความสำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังเพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วในบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ยังมีพิพิธภัณฑ์ “พ่อขุนผาเมือง” ที่จัดไว้เพื่อแสดงพระราชประวัติและวีรกรรมของพ่อขุนผาเมือง ภายในจะพบกับประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวพันของพ่อขุนผาเมืองกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รวมถึงบอกเล่าเรื่องราววีรกรรมสำคัญของพ่อขุนผาเมืองที่ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว ขับไล่ขอม “สบาดโขลญลำพง” ออกจากสุโขทัย อันนำสู่การสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย 

        นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงจารึกวัดศรีชุมขนาดเท่าจริง และอีกหนึ่งจุดเด่นคือ เรื่องราวและความสำคัญของเมืองราด, รูปปั้นต้นแบบที่ถูกนำไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและอนุสรณ์สถานเมืองราด พ่อขุนผาเมือง, ตำนานข้าวสารดำ, ตำนานต้นจำปี (ลั่นทม, ลีลาวดี) พันปี, ประเพณีเส็งกอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง เป็นต้น

            -ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์พ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปิดเข้าชมฟรี วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

-พิกัด : https://goo.gl/maps/sfudo6Kcy9hTX7yv7

ข้อมูล/ภาพ: คู่มือท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เที่ยววิถีไทยในเพชรบูรณ์ เมืองต้อง...ห้ามพลาด”