ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ

26 ก.ค. 2561      190 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์)