โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ส.ค. 2560      289 views

แชร์ทั้งหมด 8 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังท่าดี ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์