ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการกิจกรรมการก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

12 เม.ย. 2560      36 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print


เอกสารดาวน์โหลด

ตารางการเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลด
แบบ BOQ (ฟอร์มเปล่า) ดาวน์โหลด
เอกสาร สำเนา1 ดาวน์โหลด
เอกสาร สำเนา 2 ดาวน์โหลด
สรุปราคาก่อสร้าง ดาวน์โหลด
ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างทางจักรยานบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ดาวน์โหลด