โครงการ การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559

28 พ.ย. 2559      160 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

โครงการ การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 ระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ฟูราม่า เอกซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน, ชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์