ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 23 ส.ค. 2560 26 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการส่งเสริมจัดมหกรรมประเพณี อุ้มพระดำน้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ ประจำปี 256..... 23 ส.ค. 2560 30 ครั้ง icon
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสงเสียงงานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2560 23 ส.ค. 2560 31 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคากลางจ้างเหมาจัดการแสดงแสงเสียง งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2560 23 ส.ค. 2560 21 ครั้ง icon
ราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 23 ส.ค. 2560 29 ครั้ง icon
ราคากลางจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและกิจกรรมการแสดงขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 23 ส.ค. 2560 23 ครั้ง icon
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมจัดมหกรรมประเพณี อุ้มพระดำน้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ป..... 23 ส.ค. 2560 24 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว และบริการแบบบูรณาการ กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างเส้นทางจัก..... 21 เม.ย. 2560 37 ครั้ง
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการกิจกรรมการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน..... 12 เม.ย. 2560 36 ครั้ง

หมวดย่อย