ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ส.ค. 2561 80 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดนตรีในสายหมอก ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราค..... 27 เม.ย. 2561 166 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 21 มี.ค 2561 127 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 16 มี.ค 2561 106 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 7 มี.ค 2561 97 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 170 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..... 26 ธ.ค. 2560 113 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อ..... 22 ธ.ค. 2560 83 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พ.ย. 2560 86 ครั้ง

หมวดย่อย