ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราค.....   18 มิ.ย. 2563 108 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เพชรบูรณ์เกมส์ ด้วยวิ.....   10 เม.ย. 2563 114 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงา.....   8 ส.ค. 2562 173 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจั.....   8 ส.ค. 2562 176 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชร.....   13 ก.พ. 2562 252 ครั้ง