ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้.....   9 เม.ย. 2564 26 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ   30 มี.ค 2564 33 ครั้ง icon
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ   23 มี.ค 2564 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูร.....   1 มี.ค 2564 37 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเ.....   9 ก.พ. 2564 60 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง.....   19 ม.ค. 2564 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ.....   19 ม.ค. 2564 48 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ธ.ค. 2563 41 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดร.....   18 มิ.ย. 2563 132 ครั้ง