ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชร..... 13 ก.พ. 2562 63 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 ด้..... 24 ม.ค. 2562 60 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ ..... 18 ม.ค. 2562 61 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ ..... 4 ม.ค. 2562 57 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ ..... 4 ม.ค. 2562 65 ครั้ง
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 12 พ.ย. 2561 82 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 ต.ค. 2561 85 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 จ้างเหมาจัดงาน การแสดง แสง เสียง งานประเพณีสารทไท..... 27 ส.ค. 2561 114 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานแสดงขบวนแห่ทางบก งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ภายใต้โ..... 17 ส.ค. 2561 97 ครั้ง

หมวดย่อย