ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลองเดือนกันยายน 2561 12 พ.ย. 2561 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 ต.ค. 2561 40 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 จ้างเหมาจัดงาน การแสดง แสง เสียง งานประเพณีสารทไท..... 27 ส.ค. 2561 71 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานแสดงขบวนแห่ทางบก งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ภายใต้โ..... 17 ส.ค. 2561 52 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ส.ค. 2561 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดนตรีในสายหมอก ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราค..... 27 เม.ย. 2561 124 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 21 มี.ค 2561 88 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 16 มี.ค 2561 66 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 7 มี.ค 2561 60 ครั้ง

หมวดย่อย