ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง.....   19 ม.ค. 2564 53 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ธ.ค. 2563 57 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 ด้.....   24 ม.ค. 2562 260 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ .....   18 ม.ค. 2562 250 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ .....   4 ม.ค. 2562 214 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ .....   4 ม.ค. 2562 220 ครั้ง
งบทดลองเดือนกันยายน 2561   12 พ.ย. 2561 449 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   5 ต.ค. 2561 218 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 จ้างเหมาจัดงาน การแสดง แสง เสียง งานประเพณีสารทไท.....   27 ส.ค. 2561 244 ครั้ง