ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดนตรีในสายหมอก ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราค..... 27 เม.ย. 2561 7 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 21 มี.ค 2561 12 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 16 มี.ค 2561 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 7 มี.ค 2561 11 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..... 26 ธ.ค. 2560 11 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อ..... 22 ธ.ค. 2560 4 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พ.ย. 2560 3 ครั้ง
งบทดลองเดือนกันยายน ปี 2560 31 ต.ค. 2560 1 ครั้ง

หมวดย่อย