ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 ต.ค. 2561 5 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 จ้างเหมาจัดงาน การแสดง แสง เสียง งานประเพณีสารทไท..... 27 ส.ค. 2561 32 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานแสดงขบวนแห่ทางบก งานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ภายใต้โ..... 17 ส.ค. 2561 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ส.ค. 2561 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดนตรีในสายหมอก ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราค..... 27 เม.ย. 2561 70 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 21 มี.ค 2561 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 16 มี.ค 2561 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... 7 มี.ค 2561 49 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลก ด้วยวิธี (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 95 ครั้ง

หมวดย่อย