ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ธ.ค. 2563 11 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดร.....   18 มิ.ย. 2563 100 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราค.....   18 มิ.ย. 2563 79 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เพชรบูรณ์เกมส์ ด้วยวิ.....   10 เม.ย. 2563 84 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงา.....   8 ส.ค. 2562 144 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจั.....   8 ส.ค. 2562 150 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชร.....   13 ก.พ. 2562 224 ครั้ง