ราคากลาง

กิจกรรมปั่นชมเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์ไม่ไกลไปได้ 12 เดือน (โดยวิธี..... 21 ส.ค. 2560 33 ครั้ง icon
กิจกรรมเที่ยวพิพิธภัณฑ์หล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์ไม่ไกลไปได้ 12 เดือน (โดยวิธีต..... 21 ส.ค. 2560 32 ครั้ง icon
กิจกรรมปั่นระห่ำพิชิตน้ำตกตาดหมอก ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์ไปไม่ไกลไปได้ 12 เดือน (โดยวิธีตกลงราคา) 21 ส.ค. 2560 36 ครั้ง icon
กิจกรรมสื่อมวลชนย้อนรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธร..... 21 ส.ค. 2560 50 ครั้ง icon
กิจกรรมเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมน..... 21 ส.ค. 2560 17 ครั้ง icon