ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เพชรบูรณ์ภูเขาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 เม.ย. 2563
จ้างจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ Media and Blogger โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     11 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ทางบก งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562