ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เพชรบูรณ์ภูเขาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เพชรบูรณ์ภูเขาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ยกเลิกประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์