จ้างจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ Media and Blogger โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ Media and Blogger โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์