ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์