ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
งานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 21 - 29 มกราคม 2557

 

งานกาชาดมะขามหวาน

 

เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี มีขบวนแห่ธิดามะขามหวาน มีการจำหน่ายผลผลิตมะขามหวาน การประกวดสาวงามมะขามหวาน และงานมหรสพรื่นเริงตอนกลางคืน

 

 ประวัติ / ความเป็นมา

          จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ปลูกมะขามหวานและผลิตมะขามหวานมากที่สุดในประเทศจึงได้จัดงานวันมะขามหวานขึ้นในช่วงที่มะขามหวานออกฝัก วันนี้ถือว่าเป็นงานวันเกษตรของจังหวัดด้วย

กิจกรรม / พิธี

          ในวันงาน ชาวสวนมะขามหวานจะนัดกันนำมะขามหวานจากสวนมะขายในราคาชาวสวน ที่บริเวณสนามกีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประกวดมะขาม ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ มีการแสดงนิทรรศการทางการเกษตร  และมีมหรสพเพิ่มความสนุกสนานตลอดงาน

          การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 10.00น. เป็นต้นไป เรือแต่ละลำจะตกแต่งอย่างงดงาม มีการตกแต่งขบวนแห่เป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชยวนรำมังคละ ขบวนคนป่า ฯลฯ ก่อนการลงแข่งจะมีการบงงสรวงแม่ย่านางเรือ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก และการตัดสินจะถือสุดโคนเรือเป็นเกณฑ์ โดยไม่นับเครื่องตกแต่งหัวเรือ

กำหนดจัดงาน

ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่) จังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญร่วมงานกาชาดมะขามหวาน ชิมของดีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมพบกิจกรรมงานกาดชาด การแสดงสินค้ามากมาย  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่) การจัดงานงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมะขามหวานพืชเอกลักษณ์     และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม และจัดหารายได้มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเพชรบูรณ์ ชมขบวนแห่รถธิดามะขามหวานที่สร้างสรรค์อย่างงดงามตระการตา ตลาดนัดมะขามหวานใหม่-สด จากเกษตรกรชาวสวนในราคายุติธรรม การประกวดธิดากาชาดเพชรบูรณ์ การประกวดสาววัยใส การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรี TO BE NUMBER ONE นิทรรศการความรู้จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และปศุสัตว์ ภาพยนตร์ มหรสพ หมอลำซิ่ง และคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง ทุกคืน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน คาราวานสินค้า สนุกกับการออกร้านมัจฉากาชาด สลากการกุศล รางวัลใหญ่ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ และอื่นๆ มากมาย ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-1002 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0-5672-1733 , 0-5674-8980 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก  โทรศัพท์  0-5525-2742-3   ทุกวันในเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.)

 
เทศกาลประเพณี

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟไหว้พ่อคุณผาเมือง ประปี 2556 article
งานประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2556 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737094 , 056-737177