ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
อำเภอน้ำหนาว

ที่พักในอำเภอน้ำหนาว

ชื่อที่พัก ที่ตั้ง

จำนวน

ห้องพัก

อัตราค่าที่พัก หมายเลขโทรศัพท์
บ้านน้ำหนาว ตรงข้ามที่ว่าการ อ.น้ำหนาว   800 056-779025
ไร่สินติ้ง ม.1 ต.น้ำหนาว  

500 / คน (บ้าน)

200 / คน (เต้นท์)

086-8934555
ภูน้ำหนาวโฮมสเตย์ บ้านห้วยเครือหญ้า ต.วังกวาง 6 หลัง

550 / คน (บ้าน)

400 / คน (เต๊นท์)

087-1013366

080-5158910

มรดกดอย 59/1 ม.6 บ้านวังยาว ตปากช่อง 16 ห้อง 600-3,500 086-7345051,081-6052449
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก ต.น้ำหนาว 20 หลัง 1,000-4,000

056-810724 (VoIP), 081-9626236

 

ร้านอาหารแนะนำในอำเภอน้ำหนาว

ชื่อร้าน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ อาหารแนะนำ
ครัวคุณจุ่ง      
แม่น้องหญิง หมู่ 4 ต.น้ำหนาว 056-779016  
 ร้านซับสโมสร ต.น้ำหนาว  056-806602  
ไร่สินติ้ง ม. 1 ต.น้ำหนาว 086-8934555  

 

ข้อมูลที่พักอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 • สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์
  • อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่พักเต็นท์ได้กับ อุทยานแห่งชาติโดยตรง สำหรับอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 50-800 บาท ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของเต็นท์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น

รายการ
ราคา (บาท) /คืน
หมายเหตุ
เต็นท์ ขนาด 2 คน
50
ไม่มีอุปกรณ์
เต็นท์โดม ขนาด 3 คน
250
พร้อมอุปกรณ
เต็นท์เคบิน ขนาด 6 คน
800
พร้อมอุปกรณ
เต็นท์ค่าย ขนาด 8 คน
300
ไม่มีอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ประกอบด้วย หมอน ที่รองนอน ถุงนอน และชุดสนาม
 • กรณีที่นำเต็นท์ไปกางเอง ต้องเสียค่าบริการสถานที่ 30 บาท/คน/คืน
 • หากไม่มีเครื่องนอนก็สามารถ ใช้บริการเครื่องนอนและอุปกรณ์ของ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้ ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ที่รองนอน ราคา 30 บาท/คืน
  • หมอน ราคา 10 บาท/คืน
  • ผ้าห่มนวม ราคา 30 บาท/คืน
  • ผ้าห่มผ้าผวย ราคา 10 บาท/คืน
 
 • การจองบ้านพัก
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดให้บริการจองที่พัก-บริการด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th ในอัตราค่าบริการปกติของทางราชการ สามารถทำจองล่วงได้ 60 วัน
   สำหรับที่พัก-บริการ ที่ยังไม่ได้เปิดให้จองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ขอให้ติดต่อได้โดยตรงกับอุทยานแห่งชาติ
   .

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737094 , 056-737177