ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
อำเภอเขาค้อ

 

อำเภอเขาค้อ

ที่พักในอำเภอเขาค้อ
 
ชื่อที่พัก ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก อัตราค่าที่พัก หมายเลขโทรศัพท์
I Love Khao Kho บ้านเสลียงแห้ง ต.สะเดาะพง 6 หลัง 1,500-2,000 056-781369, 081-8879047
การ์เด้น วิว รีสอร์ท ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน  5 หลัง 750 056-701274, 081-6802599
กุหลาบดอย บ้านส่งค้ม ม.12 ต.เขาค้อ   10 ห้อง 1,000-2,800  056-728273, 086-9109976 
เขาค้อ โกลเด้น รีสอร์ท  137 ม.6 ต.ทุ่งสมอ  10 ห้อง  2,000-4,500 089-8918888, 081-9888470 
เขาค้อคอฟฟี่ฟาร์ม ม.5 สี่แยกรื่นฤดี ต.สะเดาะพง    2 ห้อง  700  056-728106, 081-2817903
เขาค้อคันทรี่โฮม  60 ม.3 ต.เขาค้อ

5 ห้อง

 2,000-2,500 081-3736408
เขาค้อทะเลภู  137 ม.5 ต.ทุ่งสมอ   77 หลัง 700-3,000  056-750061-2
เขาค้อทะเลหมอก ม.3 บ้านสิมารักษ์ ต.เขาค้อ   15 หลัง  800-3,000 081-3247291, 087-2083926 
เขาค้อทัศนาวิว 152 ม.13 ต.แคมป์สน 5 หลัง   056-750203, 085-7336830
เขาค้อในสายหมอกบูติก  121 ม.1 ต.เขาค้อ  8 หลัง  1,500-5,500  081-6996748, 087-0641000 
เขาค้อแบมบูแคมป์ ใกล้ๆแยกแคมป์สน ต.แคมป์สน 10 หลัง  1,000-6,000  084-9498301, 085-7071175 
เขาค้อพอเพียง  70 ม.3 ต.เขาค้อ  6 ห้อง 1,800-4,000  082-4007719, 085-0545494 
เขาค้อรีสอร์ท 46 ม.6 ต.แคมป์สน   30 ห้อง  550-800/คน 056-7510071-3, 086-7111542 
เขาค้อลอดจ์  ม.8 ต.เขาค้อ   23 ห้อง  500-1,500 056-728100-1 
เขาค้อวัลเล่ย์  65 ม.6 ต.แคมป์สน   63 ห้อง 1,000-12,000  056-750262, 056-726831-3
เขาค้อสวิส  195 ม.1 บ้านนกงาม ต.เขาค้อ  5 หลัง  1,000-3,500  081-9295099
เขาค้อออคิดส์  161 ม.6 ต.แคมป์สน 12 หลัง 1,000-4,000 056-750338, 081-9622003 
เขาค้ออินไซด์ฮิลล์  ม.13 ต.เขาค้อ  3 หลัง  1,500-3,000 081-9623564
เขาค้อแฮปปี้โฮม  102 ม.12 ต.เขาค้อ   3 ห้อง  1,000-3,000 081,6743969, 084-9882263 
เขาค้อไฮแลนด์ซิตี้ 27 ม.9 ต.แคมป์สน    1,500-2,800 056-750471, 056-750495 
เขาค้อโฮสเทล  บ้านดอกจำปี ต.เขาค้อ   2 หลัง   081-8480426, 081-0397647 
ค้อปุระรีสอร์ท ม.6 ต.แคมป์สน   16 หลัง 900-2,200  056-750373, 081-8320977 
จินตนาลอดจ์ 12 ม.12 ต.เขาค้อ 12 ห้อง   2,000-2,500 056-728141, 086-2178469 
ชวนชมรีสอร์ท  ม.11 ต.ทุ่งสมอ  41 ห้อง 1,000-4,200 056-925094, 081-8265273 
ชมฟ้ารีสอร์ท  ม.6 ต.เขาค้อ   4 หลัง  500-1,500 086-2161935, 089-8582762 
ดิอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์  ม.5 ต.แคมป์สน   140 ห้อง  1,500-10,000 056-750056-7 
เดอะเนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท  79 ม.6 ต.เขาค้อ   12 หลัง 2,500-3,800  081-8101951, 02-5519304 
ดอยข้าวกล้า  98 ม.12 ต.เขาค้อ   3 หลัง   081-7857638, 081-6885440 
ท็อปวิวเขาค้อ  บ้านเสลียงแห้ง ต.หนองแม่นา    2 หลัง   2,000 081-3314607, 081-1118434 
ทัศนาเฮาส์ 62 ม.14 ต.แคมป์สน   5 หลัง 1,500-4,000  089-8582011 
ทองจรัสแสงรีสอร์ท  88 ม.8 ต.ทุ่งสมอ   7 หลัง   083-1342999, 080-5170333 
นาตยารีสอร์ท  ม.5 บ้านรัตนัย ต.เขาค้อ   9 หลัง 999-1,999  089-9582994, 085-6788565 
นิดาห่มหมอก  72 ม.6 ต.เขาค้อ   4 หลัง 2,500  081-0405027, 089-7048265 
นิยมซิตี้ ฮิลล์ รีสอร์ท  ม.7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน   10 หลัง 1,200-2,400  086-6753218, 080-1176496 
บ้านเขาค้อละอองหมอก  ทางหลวงสาย 12 ต.แคมป์สน  1 หลังใหญ่    081-4800666, 081-6596668 
บ้านเคียงฟ้า  80 ม.3 ต.สะเดาะพง   3 หลัง 1,500-3,500  089-5644662, 085-2506333
บ้านเชิงผารีสอร์ท  1/2 ม.8 ต.แคมป์สน   26 ห้อง 1,000-1,800  056-750174 
บ้านธติญา 82 ม.12 ต.เขาค้อ   2 หลัง  600-2,000  086-0542073 
บ้านนายต๋อย รีสอร์ท  101 ม.9 ต.แคมป์สน  18 หลัง  700-4,800 056-750177, 056-750188 
บ้านนิวสุวรรณ  บ้านปานสุขุม ต.หนองแม่นา   3 ห้อง 500-3,000 056-728116 
บ้านในฝัน  103 ม.3 ต.ทุ่งสมอ   3 หลัง 1,000-2,500  089-8908513 
บ้านเนินน้ำ  ต.เขาค้อ  16 หลัง 1,200-6,000 081-8875273 
บ้านพวงเพชร  171 ม.4 ต.ทุ่งสมอ   5 หลัง 1,500-4,000 087-0458085 
บ้านเพลง เพลง  ต.แคมป์สน   1 หลังใหญ่  8,000 081-9070202, 081-5674949
บ้านพักไพรชมภู  ต.สะเดาะพง  7 หลัง  1,500-3,500 089-6296831, 081-3950993
บ้านพักทหารม้า  หลักกม.ที่ 28 ต.สะเดาะพง   19 หลัง  500-2,000 056-924033, 056-722011 
บ้านพักหอสมุดนานาชาติ  ถ.สะเดาะพง-แคมป์สน    6 หลัง 2,000 056-728143, 089-0485412 
บ้านพักฮิวโก้&ฮีโร่แคมป์ปิ้ง  111 ม.12 ต.เขาค้อ   3 หลัง  1,000-3,000 081-6161814, 084-6938241 
บ้านเพียงตะวัน 64 ม.5 บ้านเล่ากี่ ต.สะเดาะพง 5 หลังใหญ่ 2,000-5,000 084-8866845, 0848133702
บ้านภูหนาว  ทางหลวงสาย 12 ต.แคมป์สน   18 หลัง 1,500-10,000  087-0886664, 089-1332971 
บ้านรชดา  92 ม.12 ต.เขาค้อ   5 หลัง  2,500 086-9361845
บ้านริมธาร  ต.แคมป์สน   4 หลัง  4,000-5,000 081-9735960 
บ้านไร่เขาค้อภูดาว  110 ม.12 ต.เขาค้อ   3 หลัง  1,500-6,500 081-5328815 
บ้านไร่ดอกจำปี  ม.2 ต.เขาค้อ   6 หลัง   1,000-2,500 081-8882207, 086-9354707 
บ้านไร่เบญจพล  ม.8 ต.เขาค้อ   5 หลัง  1,500-5,500 081-8569286, 083-1611159 
บ้านรุ่งอรุณรีสอร์ท  196 ม.1 ต.เขาค้อ   3 หลัง  1,500-2,000  086-7362715, 089-4385452 
บ้านวรรณพร  ทางไปน้ำตกศรีดิษฐ์   5 หลัง 1,500  089-4617995, 081-8887104 
บ้านสวนหมอก (ภูหมอก)  154 ม.4 ต.ทุ่งสมอ   10 หลัง  1,000-3,000 056-810706, 081-7071077 
บิ๊กแอปเปิ้ลรีสอร์ท  1 ม.6 ต.แคมป์สน  26 ห้อง   056-726838
บุญประคอง รีสอร์ท  47 ม.3 ต.ทุ่งสมอ  27 ห้อง  700-3,000 056-709081, 081-9534169 
ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท  62 ม.4 ต.แคมป์สน   23 ห้อง   1,500-5,000 086-9277165 
ปุระเนินฟ้า  ข้างไปรษณีย์ ต.ริมสีม่วง  4 หลัง  1,300-4,000  086-9355406, 081-8346412 
เปี่ยมสุข สวิสฮิลล์ รีสอร์ท  77 ม.11 ต.แคมป์สน   14 หลัง  2,400-5,000  089-9203837, 089-2187848 
พรสวรรค์รีสอร์ท  บ้านสิมารักษ์ ต.เขาค้อ   4 หลัง  1,500-4,000  056-728270 
ไพรภูธาร  ต.ทุ่งสมอ     1,000-3,000  089-6427935 
ฟอเรสต์ฮิลล์ 2   ม.4 ต.ทุ่งสมอ     1,700-2,200 089-4614439, 081-8133263 
ภูแก้วรีสอร์ท  ม.5 ต.แคมป์สน   26 หลัง 2,500-25,000  056-750174 
ภูคำรีสอร์ท  77 ม.8 ต.แคมป์สน   19 หลัง 600-2,300  056-750470, 02-7120032-8 
ภูชิดดาวรีสอร์ท  ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ต.เขาค้อ   10 หลัง 1,500-8,000  086-7111542 
ภูตะวัน เขาค้อ รีสอร์ท 71 ม.11 ต.แคมป์สน 5 หลัง 800-1,000 081-6048292, 089-4616297
ภูน้ำทิพย์  กม.ที่ 103 ต.แคมป์สน   5 หลัง 1,500-3,500  089-8570398 
ภูพ่อบท  119 ม.4 ต.ทุ่งสมอ   25 หลัง  600-3,500 081-6748446 
ภูเพชรลดา  ม.13 ต.เขาค้อ   3 หลัง 2,000-5,000  086-0905558, 087-0689995
ภูฟ้าใสรีสอร์ท  ม.7 ต.แคมป์สน   8 หลัง 1,500-4,500  056-750220, 081-8188506 
ภูแม่ย่า  60 ม.3 ต.สะเดาะพง   7 ห้อง 1,200-3,500 081-9739646, 089-1930736 
ภูสวย  ม.6 ต.แคมป์สน   19 หลัง  1,200-4,000  086-7111542, 080-5994452 
ภูเสียดฟ้า  บ้านทางแดง ต.แคมป์สน   20 หลัง  1,500-4,000  086-7111452, 081-9241096 
ภูอากาศเขาค้อ  111 ม.11 ต.ทุ่งสมอ   10 หลัง  500-2,000 081-8867043 
ภูอาบหมอก  192 บ้านกนกงาม ต.เขาค้อ  12 หลัง  2,000-6,000 056-728163, 089-4369426 
เมาท์เทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท 123 ม.7 ต.แคมป์สน  113 ห้อง  1,000-4,200 056-750445-7, 02-2798791
เมทนีดล เขาค้อ  165 ม.1 ต.แคมป์สน    30 หลัง   1,500-9,000 056-750502-5, 02-6290135 
มนัสดารีสอร์ท อินเขาค้อ  66 ม.3 ต.เขาค้อ   10 หลัง  1,500-6,000 081-8903284, 089-2005894 
ร่มการเวก  ตรงข้ามธกส. กม.ที่ 21  กางเต๊นท์  150/คน 056-728190 
ราชพฤกษ์ รีสอร์ท  ม.8 ต.หนองแม่นา   20 หลัง  500-2,000 056-723030, 056-711494 
ไร่จันทร์แรม  152 ม.8 ต.เขาค้อ   14 หลัง  1,500-4,000 056-728050-1,081-8878796
ไร่อิสระ  22 ม.6 ต.แคมป์สน   30 หลัง  500-3,500 056-726847, 081-9534390 
ไร่ต้นค้อ  80 ม.2 ต.เขาค้อ   3 หลัง  700-1,500 081-5336568, 089-9020702 
ไร่นุชชม  63 ม.5 บ้านรัตนัย ต.เขาค้อ   7 หลัง  1,000-3,000 056-702302, 089-5637523 
ไร่ภูแสงจันทร์  19 ม.2 ต.เขาค้อ   10 หลัง  2,000-3,000 081-8883126 
ไร่สองเรา  93 ม.6 ต.แคมป์สน   7 หลัง  700-1,000 081-6200375 
ไร่สามตอ  139 ม.6 ต.แคมป์สน   5 หลัง  1,000-3,500 081-2086998, 081-4024283 
รุ่งอรุณริมธาร  65 ม.1 ต.สะเดาะพง   5 หลัง  800-2,500 056-728107, 081-0431013 
รุ่งอรุณรีสอร์ท  196 ม.1 ต.เขาค้อ   3 หลัง  1,500-2,000 085-4023437, 089-4385452 
เรือนเดิมรีสอร์ท  142 ม.4 ต.ทุ่งสมอ  23 ห้อง   900-3,500 086-2076270 
เลคไซด์นิวสุวรรณ  141 ม.8 ต.เขาค้อ   5 หลัง  450-1,800 086-5892413, 081-5963144 
วัลภารีสอร์ท  161 ม.4 ต.ทุ่งสมอ  12 หลัง  700-2,500 085-2177166, 081-9444212 
ศรีสโรช แคมป์ไซต์  113 ม.3 ต.แคมป์สน   กางเต๊นท์  150-300 081-8323419 
สมันธิตา  141 ม.12 ต.เขาค้อ  12 หลัง  2,000-4,000 084-4211717, 084-3311717 
แสนภูรีสอร์ท  143 ม.4 ต.ทุ่งสมอ  10 หลัง  500-1,600 089-2722208 
         

 

ร้านอาหารแนะนำในอำเภอเขาค้อ

ชื่อร้าน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
เขาค้อทะเลภู ต.ทุ่งสมอ                       056-750061
ครัวเขาค้อ ต.แคมป์สน                     081-0436388
คอฟฟี่ฮิลล์ ริมทางหลวงหมายเลข 12 กม.ที่ 105  084-7573517, 082-8783780
บ้านเชิงผา บ้านเชิงผารีสอร์ท ต.แคมป์สน 056-750174
ระเบียงแก้ว ดิอิมพีเรียลภูแก้ว             056-750056-60
ร้านพรสวรรค์ ต.เขาค้อ                        056-728270
ร้านอาหารครูชา ต.ทุ่งสมอ 081-7401191, 089-2705985
ร้านอาหารมาลี สี่แยกรื่นฤดี ต.สะเดาะพง 056-728117, 086-2163225
ไร่จันทร์แรม ต.เขาค้อ                        056-728050-1
เมาท์เท่นพาร์ค ต.แคมป์สน                     056-750445
สวนแคมป์สน ต.แคมป์สน                     056-287291
อินแอนด์เอาท์ ต.แคมป์สน                     056-750101Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-737094 , 056-737177